Przed wypełnieniem zgłoszenie proszę sprawdzić czy awaria nie jest spowodowana przez czynniki pośrednie, takie jak brak dopływu zasilania. W celu sprawnego zdiagnozowania usterki prosimy o dokładny opis zaistniałego problemu. Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną i zabezpieczyć dostęp do niesprawnego urządzenia. Aby wypełnić zgłoszenie kliknij tutaj.
By zakupione przez Państwa urządzenia mogły prawidłowo pracować należy wykonywać okresowe przeglądy. Przeglądy wykonywane przez serwis są płatne. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów. Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną. Aby wypełnić zgłoszenie kliknij tutaj.
W razie pytań i wątpliwości co do działania nawiewników okiennych aereco lub w razie ich niewłaściwego działania czy usterki mechanicznej prosimy wypełnić formularz znajdujący się tutaj.
Witamy w serwisie aereco :
Jako Autoryzowany Serwis Aereco świadczymy usługi z zakresu obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wentylatorów. W celu spełnienia standardów obsługi, wynikających z obowiązujących systemów zarządzania jakością i zgodnych z ogólnymi warunkami gwarancji dostarczonymi z naszymi urządzeniami, wymagamy od naszych klientów zachowania dokumentów potwierdzających prawa do napraw gwarancyjnych i zastosowania się do procedur obowiązujących w dziale serwisu.
serwis AERECO region północ
serwis AERECO region południe
serwis AERECO region zachód
ul. Dobra 13 | Łomna Las
05-152 Czosnów
serwis@aereco.com.pl

tel. 22 380 30 00 w 410
fax 22 380 30 01

Jacek Klepacki 509 998 857
klepacki@aereco.com.pl
ul. Startowa 14/97
20-325 Lublin
serwis@aereco.com.pl

tel. 81 746 20 40
fax 81 746 01 68

Piotr Kwiecień 695 950 793
kwiecien@aereco.com.pl
ul. Szelągowska 24
61-626 Poznań
serwis@aereco.com.pl

tel. 61 843 63 34
fax 61 843 63 95

Krzysztof Wiśniewski 519 329 938
wisniewski@aereco.com.pl
 


ul. J. Bema 60a
01-225 Warszawa

www.aereco.com.pl